back to top

trčanje

Bol u potkoljenici

Bol u potkoljenici jedna je od najčešćih bolesti aktivnih ljudi. Stručnjaci na različite načine tumače u čemu se sastoji ova bolest, no većina se slaže da zahvaća dva mišića koja se protežu od koljena do gležnja i postraničnih dijelova stopala, obavijajući tibiju ili goljenicu. Ovi mišići podižu i spuštaju stopalo te podupiru svod i prednji dio stopala sprečavajući njegovo lupanje o podlogu pri hodanju i trčanju. Ozljede koje dovode do manjeg trganja vlakana ovih mišića izazivaju bol u potkoljenici.