Tag: trbuh

Štucanje

Štucanje, odnosno nehotično grčenje ošita, najčešće nije ništa drugo do bezazlena i kratkotrajna smetnja. Događa se svakome, a trudnice će vam potvrditi da katkad osjete i štucanje djeteta u utrobi.

Šta je smrtovnica?

Tegobe u trudnoći

Očne pjege