back to top

dijagnoza

Rane od ležanja (dekubitus)

Cak i osoblje bolnica i domova za umirovljenike možda neće moći spriječiti da se kod njihovih pacijenata razviju ova razdražujuća oštećenja kože, koja kadšto mogu i ozbiljno onesposobiti bolesnika.